кафе

Что нужно знать о санэпидимических нормах, владея заведением общественного питания?

супермаркет

Что нужно знать о нормах СЭС, владея супермаркетом или продовольственным магазином?

микроскоп

соблюдение санитарно -эпидемиологических требований, предъявляемых к предприятиям общепита, является гарантом их плодотворной работы без штрафов и неприятностей

парикмахерская

Что нужно знать, владея парикмахерской или косметическим салоном?

прачечная

Что нужно знать о санэпидимических нормах, владея прачечной?

Сучасний підручник з іноземної мови. Який він?

24 Март 2015

book_1297325315

На сьогодні вивчення іноземних мов нерозривно пов’язано з культурою суспільства. Необхідність вивчення іноземної мови вказувалась багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Але реалізація цього питання поки що недостатньо працює в своєму напрямку.
Як стало відомо, по результатам останніх досліджень у галузі вивчення іноземних мов, зміст підручника про національність-носія мови, має неабиякий вплив на засвоєння цієї мови. Це і відомості про національні реалії, фонові знання, лексику, етикет. Особливе значення маюсь фонові тексти у підручнику, які є основними джерелами про національність, чию мову ви вивчаєте. Вони мають бути автентичними, актуальними и типовими.
Неабияку роль відіграють і мовленнєві форми етикету, що є необхідними умовами для встановлення мовленнєвого зв’язку з носіями іноземної мови, та уникнення незручних ситуацій у спілкуванні з ними.

Сучайсний, наприклад, підручник німецька мова має містити у собі ілюстрації, які будуть відображати повсякденне життя носіїв мови, а також їх історію, пам’ятки культури, атрибути національної символіки, обличчя діячів науки та культури, картини персонажів з популярних творів і національних героїв тієї країни, чию мову ви вивчаєте.
Карпюк О. Д. у своїх підручниках якраз постійно намагається реалізувати цей самий підхід. Підручник англійська мова для учнів загальноосвітніх шкіл, а також тих, хто хоче підвищити свій рівень і навички усного та писемного мовлення. Проводячи аналіз цих підручників, звертаємо вашу увагу на їх структурний зміст. Вони складаються з теоретичної частини і матеріалу словникового складу мови.
Аналізуючи поставленні завдання перед авторами сучасного підручника іноземної мови важливо відмітити види мовленнєвої діяльності в рамках іншомовної компетенції, вони повинні відповідати змінам у нашому житті.

Відбір іншомовних текстів у підручнику повинен відображати систему цінностей майбутніх членів суспільства, а також впливати на формування їх свідомості і гармонійно співвідноситися з вимогами сучасного світового суспільства. Підручники О.Карпюк насичені ілюстративним матеріалом, який впливає на покращення засвоєння отриманих знань. Вони відображають новітні методики викладання іноземних мов. Це інноваційний прогресивний підхід у співвідношенні структури теоретичного і практичного матеріалу.
Якщо ви оволодієте знаннями про особливості культури країни, чию мову ви вивчаєте, це надасть вам певну перевагу у спілкуванні з представниками та носіями мови цієї країни у сучасному невпинному житті.


Як я вивчаю іноземні мови. На прикладі італійської